Formatering

Overskrifter, lister

Af Louise Engberg, Folkemuseet

Print manual? Se link nederst på siden.

Overskrifter i teksten

Har du en længere tekst er det en god ide at opdele den i afsnit med overskrifter. Mange læser direkte på skærmen og så er det en stor hjælp hvis tekst er overskuelig.

Overskrifter laves som følger:

 1. Tast en overskrift ovenover tekst afsnit. Ofte kan en sætning fra selve teksten fungere godt som overskrift.  
 2. Der skal være mellemrum før overskrift (tryk på ‘Enter’ tasten).  
 3. Vælg overskriften med musen således at teksten er fremhævet med blå.
 4. Øverst i ‘tekst editor’ er der en række værktøjslinjer. Yderst til venstre er der en ’pull-down’ box. Klik på pilen der vender ned af, ved siden af ordet Normal. Vælg ‘Overskrift’ som formatering.

Overskriften vil ændre udseende (til store fede bogstaver) men den korrekte formatering vil først kunne ses på den færdige side. Her vil overskrifter også have en anden farve (grøn).

Klik på fanebladet ‘Se udkast’ for at se hvordan siden vil se ud når den er publiceret.

Fed & kursiv

Du kan lave tekst fed og kursiv præcis som i alle andre tekstbehandlings programmer. Hvis du vil ændre formatering:

 1. Marker tekst vha. mus (så den bliver blå).
 2. Klik på knap med ‘B’ for at lave fed, knap med ‘I’ for kursiv, og ‘U’ for at lave understregning.

Punkt og nummererede lister

Hvis du vil lave en liste med punkter eller tal:

 1. Skriv din liste. Adskil hvert punkt med et linjeskift.
 2. Marker hele listen med musen så den er fremhævet i grå.
 3. Klik på den relevante knap fra værktøjslinjen for enten punkt liste eller nummeret liste.

Alternativt kan du også først trykke på eks 'punkt-liste' knap i 'tekst editor' og herefter skrive din liste. Hver gang du skifter linje kommer der automatisk et nyt punkt.

Trouble-shooting

Hvis du har problemer med at få lavet din liste er det nemmeste at få fjernet al formatering som ligger i teksten. Dette gøres ved at slette alle mellemrum i listen. Så din liste ser ud som eksemplet nedenfor:

ÆblePæreBlomme

Tilføj så linjeskift:
Æble
Pære
Blomme

Marker listen med musen og klik på den relevante knap for enten punkt liste eller nummeret liste.

 • Æble
 • Pære
 • Blomme

Foto:Brug formatering: Lav variation i din tekst!

Brug formatering: Lav variation i din tekst!

USDA photo af Scott Bauer


Manual 05: Underoverskrifter & lister (44k)
I denne manual kan du finde forklaring på hvordan du laver underoverskrifter og lister på dine sider. Manual er i PDF format.

Denne side er tilføjet af Louise Engberg den 17/08/2009.

If you're already a registered user of this site, please login using the form on the left-hand side of this page.