Store og små begivenheder i Hillerød I

Tiden indtil 1899

Af Niels Jarlmark

 

Tiden indtil Christian IV

1100

Engang i 1100-tallet ryddede en person med navnet Hilde et stykke skov tæt ved den nuværende Slotssø  

1275

Hilderuthsholm - (Hillerødsholm) nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1275.  

1560 

Frederiksborg Slot - Frederik II mageskifter sig til godset Hillerødsholm og sætter byggeriet af Frederiksborg Slot i gang. 

Fra Christian IV til 1799

1600

Christian IV - Fra 1600 og to årtier frem ombygger Christian IV sit barndomshjem Frederiksborg Slot fra et middelalderslot til det nuværende renæssanceslot.

1620

Ølskøb nedlægges - Efter påbud fra Christian IV blev landsbyen Ølskøb nedlagt og indbyggerne flyttede til området omkring bakkegade. Ølskøb lå omkring den nuværend bydelen Nyhuse.   

Pest hærger -  I årene 1654-55 hærger en voldsom pest i Hillerød.  

1658

Svenskekrig - Årene 1658 og 1659 går ikke sporløst hen over Hillerød og Frederiksborg Slot - svensken indtog slot og by.  

1692

Første bybrand.

1733

Hillerød brænder - Den 29. april udslætter en stor bybrand store dele af Hillerød.

1753

Salpeterværket - Hillerøds første industri etableres: Salpeterværket. Råstoffet er hestemøg fra Frederiksborg-stutteriet.  

1784

Den Lille Landbokommission - kommission blev nedsat den 3.11.1784 til forberedelse af reformer på det nordsjællandske krongods omtrent svarende til de nuværende kommuner Hillerød og Gribskov.

Initiativet skyldtes Ludvig Reventlow, der fik sæde i kommissionen sammen med sin bror Christian Ditlev Reventlow, embedsmanden V.A. Hansen (1744-96) og amtmand Heinrich v. Levetzow (1734-1820). Den Lille Landbokommission forberedte indførelsen af arvefæste på det nordsjællandske krongods (fra 1788) og fremmede udskiftning af bondejorden og udbygning af almueskolen. Kommissionen blev nedlagt i 1798.

1787

Den første folketælling - Den 11. maj 1787 udsendte Christian VII en forordning om at Danskerne skulle tælles. Folketællingen skulle ske den 1 juli. I Hillerød Købstad var der 1204 medens indbyggerantallet i Slotssognet blev opgjordt til 372.

Fra 1800 til 1899

1834

Bybrand - Denne brand er én ud af mange, der har lagt gader og stræder øde i Hillerød.

1839

Frederiksborg-Amts Tidende - Den 6. juli udgiver Julius Vosbein det første nummer af Frederiksborg-Amts Tidende, Hillerøds første avis.

1840

Christian VIII krones - Søndag den 28. juni bliver Christian VIII kronet i Frederiksborg Slotskirke.

1842

Frederiksborg Amts Sparrekasse - Efter initiativ fra en række af Hillerøds fremmeste borgere, bl.a. Johan Vosbein, kunne Frederiksborg Amts Sparrekasse åbne den 18. januar. Det første år havde sparrekassen til huse på amtsstuen og den havde kun kontordag den første tirsdag i hver måned.

1845

Dyrskue - Efter oprettelsen af Frederiksborg Amts Landboforening bliver der afholdt årlige dyrskuer i Hillerød frem til 1968.  

1859

Slottet brænder - En kold decembernat i 1859 brænder det meste af Frederiksborg Slot ned til grunden. Kun Slotskirken bliver delvist bevaret. Branden opstår i en skorsten.  

1857

Næringfrihedsloven træder i kraft med virkning fra 1862 og portkonsumtionsstederne afvikles og Hillerød får isedet et Toldkammer.

1864 

Hillerøds første jernbane - Nordbanen bliver indviet, der er nu jernbaneforbindelse fra København over Hillerød til Helsingør.

Hillerød Savværk - Kaptajn Petersen grundlægger Hillerød Savværk på Carlsborgvej direkte op til jernbanen.

1868

Den 1. marts får Hillerød sit første folkevalgte byråd (borgerrepræsentation). Byfoged Niels Peter Arboe bliver  samtidig udnævnt til Hillerøds første borgmester.

Skansegården - bliver indviet som arbejdsanstalt for lemmerne (folk der bliver forsørget af det offentlige) i Frederiksborg Slotssogn, Hillerød Kommune og Nørre Herlev Sogn.

Hillerød Gasværk  - I begyndelsen af oktober sender gasværket den første gas ud til 162 kunder og samtidig bliver der tændt for 62 gadelygter.

1873

Katastrofen : Onsdag den 20. august eksploderede damp­kedelen på  Orlow Andersens Hør-og Uldspinderi i Slotsgade med sådan en kraft, at der omkom 9 mennesker og selve fabrikken blev totalt ødelagt.

1874

Hillerød får en ny avis. Den 1. oktober udkommer Frederiksborg Amts Avis for første gang. Avisen blev grundlagt af venstrepolitikeren Christen Berg og var et direkte modstykke til den højreorienterede Frederiksborg Amtstidende.

1877

Nordsten - Maskinfabrikant Peter Nielsen overtager Jochumsens jernstøberi i Slotsgade og flytter sin fabrik fra Lynge til Hillerød.  

Kommuneskolen på Ndr. Banevej - Den første del af skolen bygges i 1877. En mindre bygning der i første omgang kun fem klasselokaler. De yngste klasser - 1. til 4. blev undervist fra kl. 8 til 12 medens de ældste blev undervist mellem kl. 13 og 16. Skolen blev i 1905 udvidet med den nuværende hovedbygning.

1878 

Slottet genopbygges - Brygger I.C. Jacobsen sætter genopbygingen af Frederiksborg Slot igang og omdanner slottet til Nationalhistorisk Museum.

1883 

Slaget ved Slotspavalionnen - Da næverne sad løse på Venstre og Højre (senere de Konservative)

 

Kilder og litteratur

Artur Andersen m.f. "Hillerødbogen" (1948)

Denne side er tilføjet af Niels Jarlmark den 11/02/2010.

If you're already a registered user of this site, please login using the form on the left-hand side of this page.