NoMus

Foto: Illustrativt billede for 'NoMus' siden

Medlemsblad for Nordsjællandsk Museums­forening

Af Louise Engberg, Folkemuseet

NoMus er medlemsblad for Nordsjællandsk Museums­forening.

Artikler i NoMus, 1988-2005

Siden NoMus´ start i 1988 er det efterhånden blevet til en del numre og rigtig mange artikler.

Nedenfor kan ses en oversigt over artikler og hvem der har skrevet dem.

NoMus 1988

Dukkehuse i 100 år – Birgit Nilaus – 1

Et ”rigtigt” husmandssted – Flemming Beyer – 1

Smedens Hus – Flemming Beyer – 2

Borgerstiftelsen – en grunds historie gennem 300 år – Flemming Beyer – 2

De vare dermed fuldkommen fornøyede – Aksel Willadsen – 2

Sparebøssen – Birgit Nilaus – 2

Jernaldergårde ved Sophienborg – Keld Møller Hansen & Steffen Stummann Hansen – 3

Nogle træk fra Slotsmøllens historie – Grethe Post – 3

Fossummesteren på Folkemuseet – Hans Jørgen Clementsen – 3

NoMus 1989

Pluk fra modens overdrev – Bente Willadsen – 1

Maleren Niels Wiwel – Hans Jørgen Clementsen – 1

Nye fund ved Julemosegaard – Steffen Stummann Hansen – 1

Danmarks ældste daterede egetræ – Flemming Beyer – 2

Bøger i Hillerød i 2 gange 150 år – Birgit Nilaus – 2

Sådan begyndte Sophienborg – Aksel Willadsen – 3

Fund fra magasinet – Birgit Nilaus – 3

NoMus 1990

Arkæologiske fund i Salpetermosen – Steffen Stummann Hansen – 1

Matrikelvæsenet har også en fortid – C. E. Kragbøll – 1

Skrevet af Christian, samlet af Christian… - Connye Pedersen – 2

Bryllup i Karlebo – Connye Pedersen – 3

NoMus 1991

Sukkertoppe og deres brug – Aksel Willadsen – 1

Tænk museum når du rydder op – Birgit Nilaus – 1

Bryllup – Ulla Rose Moth – 1

Arkitekten Christian Zwingmann og hans bygninger i Hillerødområdet – Flemming Beyer –  2

Fundene fortæller – Steffen Stummann Hansen – 2

Julen år 1915 – Rosa Larsen – 3

Registrering af gravminder – Flemming Beyer – 3

Projekt Helsingør Kraftvarmeværk – Keld Møller Hansen – 3

NoMus 1992

Bindebreve og gækkebreve – Connye Pedersen – 1

Yngre jernalder begynder endelig at dukke op – Steffen Stummann Hansen – 1

Intet nyt under solen – Birgit Nilaus – 1

Hvad skete der med Tante Klaras lysekrone? – Birgit Nilaus – 2

Magisk og folkelig lægekunst – Connye Pedersen – 2

Museets frivillige arbejdsgrupper. Nogle betragtninger fra en deltager – Henning Aaberg-Jørgensen – 3

Båd nr. 7 – Ernst Brandrup – 3

Dengang badede man i Teglgårdssøen – Hilmer Hansen – 3

NoMus 1993

Arkæologisk nytår. 1992 – et godt ”arkæologisk år – Steffen Stummann Hansen – 1

Fortidens hårkunst – Connye Pedersen – 1

Hvad tekstilmagasinet gemte – Annelise Heiberg – 1

En teglovn ved Trollesminde. Glimt af et af middelalderens fornemste håndværk – Anne-Christine Larsen - 2

Middelaldermiljøet omkring Hillerød – Steffen Stummann Hansen – 4

Stemmer fra Uhrskovs arkiv. Om landsbyhåndværkere – Connye Pedersen – 4

NoMus 1994

Museerne i Grønland og Danmark – Finn Erik Kramer –1

Slusen – Grethe Post – 1

Om cyklens historie – Finn Erik Kramer – 2

Vand- og vindmøller i Nordsjælland (del1) – Flemming Beyer – 2

Attemosen. Ældste spor efter mennesker i Nordsjælland – Finn Erik Kramer – 2

Møllestræde 5 – fra kornmagasin til sygehus – Flemming Beyer – 3

Chr. IV´s Sparepenge fundet i Slotshaven – Flemming Beyer – 3

En gåde blev løst – om møbelfjedre - Birgit Nilaus – 4

Vand- og vindmøller i Nordsjælland (del 2) – Flemming Beyer – 4

NoMus 1995

Ølskøb og Hillerød 1560 – Erik A. Jarrum – 1

Der var engang et Hillerødsholm – Bent Rosendahl – 1

Udgravninger i Attemosen – Finn Erik Kramer – 2

Virksomhedskulturen på Pharmacia A/S – Hanne Fabricius – 2

Spor i landskabet fra Frederiksborgstutteriet – Erik A. Jarrum & Flemming Beyer – 3

Arkæologi siden sidst – Finn Erik Kramer – 3

Om rillesten i Store Dyrehave – Aksel Smith-Petersen – 4

Fra arkæologens arbejdsmark- Udgravningerne i Attemosen 1995 – Finn Erik Kramer – 4

NoMus 1996

Faurholm Voldsted – Flemming Beyer – 1

Kulturhistoriske spor i skoven – Carsten Carstensen – 1

"Taknemlig Erindring" – Flemming Beyer – 2

Gæstgivere på HOTEL KØBENHAVN – Bo Christiansen – 2

Døden i mosen – Finn Erik Kramer – 2

Noget om brændevin – Connye Pedersen – 3

Udgravninger i Attemosen 1996 – Finn Erik Kramer – 3

Guld… eller grønne skove – om jordfundet oldtidsguld i museets virkeområde – Finn Erik Kramer – 4

Frøet der blev til en stor plante – Margit Eva Jensen – 4

NoMus 1997

Før Strødam Engsø – om knoglefund og naturens foranderlighed – Kim Aaris-Sørensen –1

Brudevælde – en oldtidsbygd – Finn Erik Kramer – 1

Håndværkerliv i Hillerød – Flemming Beyer – 2

Lidt om Sigerslev landsbyernes oldtidshistorie – Finn Erik Kramer – 2

Husarer og gardehusarer i Hillerød – Flemming Beyer – 3

Bjørnehøj ved Skævinge – og oldsager derfra – Finn Erik Kramer – 3

Den uredelige embedsmand – Flemming Beyer – 3

Gadegaard – en skaldynge med rige fund fra den tidlige bondestenalder ved Skævinge – Lea Meistrup-Larsen & Finn Erik Kramer – 4

Sophienborg Naturmælk – Flemming Beyer – 4

Udgravningerne i Salpetermosen 1997 – Finn Erik Kramer – 4

NoMus 1998

Barndomsminder fra Hostrupsvej – Ove Sørensen – 1

De arabiske mønter fra Sigerslevøster - Finn Erik Kramer - 1

Hanebjerg Mølle. Noget om en vandmølles historie - Flemming Beyer -  1

Flodemålssten - eller hvad? - Finn Erik Kramer - 1

Hvad man også kan opleve i onsdagsgruppen - Grethe Post – 1

Fra silkemode til ulden klassiker – Lita Rosing-Schow - 2

Nye fund i Hillerød og Uggeløse – Flemming Beyer – 2

Ny viden om den store jægerstenalderboplads i Salpetermosen – Finn Erik Kramer – 2

”Skævinge Boldbaner” – en kult- og samlingsplads fra dyssernes tid – Finn Erik Kramer –  3

Selskov-fløjten – Mette Müller – 3

Selskov-fløjtens fundsted – Flemming Beyer – 3

Fra Kashmir til Nordsjælland – Lita Rosing-Schow – 3

Fra provinsby til pendlerby – Hillerød 1955-1995 – Kirsten Baunegaard – 4

Frenderup – en nyfunden middelalderbebyggelse i Gamle Grønholt Vang – Flemming Beyer & Finn Erik Kramer – 4

NoMus 1999

Grav og bigrav i Alsønderup – Lea Meistrup-Larsen – 1

Traditioner omkring fastelavn i Freerslev i 1950erne – Kirsten Baunegaard – 1

Mere om Sigerslevøster – Finn Erik Kramer - 1

En pyntelig kat i bæltet – Lita Rosing-Schow – 1

Kort nyt fra den arkæologiske arbejdsmark – Finn Erik Kramer – 1

Æbelholt Klostermuseum – Kirsten Baunegaard – 2

Middelalderens kvindedragt – Bente Willadsen – 2

En jæger gik at jage – eller gik han? – Grethe Post – 2

Hillerød Maskinsnedkeri – nogle træk af 100 års historie – Flemming Beyer – 3

Tænder og munke – tandsygdomme belyst ud fra Æbelholtfundet – Flemming Nielsen – 4

Æbelholt Klosters jordbesiddelser i middelalderen – Finn Erik Kramer – 4

Herregården på Faurholm – Flemming Beyer – 4

Det kostbare vand – Flemming Beyer – 4

Nordsjælland i middelalderen – Finn Erik Kramer – 4

NoMus 2000

Endnu en skat – og lidt om Freerslevs historie – Finn Erik Kramer – 1

Turen går til Nødebo – Lita Rosing-Schow & Kristen Baunegaard – 1

En milepæl for byens styre – Flemming Beyer – 1

Sandsynlige jernaldergrave er blevet tvivlsomme – Finn Erik Kramer – 1

Hillerød i 1925 – Asger Berg – 2

Nogle korte træk af museets historie gennem 75 år – Flemming Beyer – 2

Fra drikkevandsbrønd til kloaksump – Flemming Beyer & Knud Rosenlund – 2

Vauw! – et sjældent fund fra den ældre bronzealder – Finn Erik Kramer – 3

Fra stenalder til middelalder – kort nyt fra den arkæologiske arbejdsmark – Finn Erik Kramer –  3

Lidt om Jægerbakken – Connye Pedersen – 3

Typer i Hillerød – et tilbageblik på sortekunstens sønner – Flemming Beyer – 4

Æbelholt var vel en pilgrimsrejse værd – Kirsten Baunegaard – 4

NoMus 2001

Hviderne i Nordsjælland – Finn Erik Kramer – 1

Gurre Slot – epokegørende nyt om landskab og adgangsforhold til slottet – Flemming Beyer – 1

Kulsvierslægter – Birthe Skovholm – 2

En gammel beretning med ny viden om Æbelholt Kloster - Finn Kramer & Kirsten Baunegaard – 2

Strikkede prøveklude som skolearbejder – Lita Rosing-Schow – 2

Lidt om Nødebo, Nr. Herlev og Esrum Klosters ældre historie – Finn Erik Kramer – 2

Lowsons Gård – myte eller virkelighed – Flemming Beyer – 3

Æbelholt Klosterhave – Kirsten Baunegaard – 3

Skt. Vilhelm af Æbelholt – syn for sagen – Finn Erik Kramer – 3

På overgangen mellem oldtid og historisk tid i Lille Lyngby sogn – nye brikker til det store puslespil – Finn Erik Kramer – 4

Kongen, bispen, abbeden – og svartemesteren – Finn Erik Kramer – 4

NoMus 2002

Egholm – en jernaldergravplads – Morten Johansen – 1

Lystvandring i Gribskov i 1947 – Bent Rosendal – 1

En arbejdsulykke i Hillerød – Niels Jarlmark – 1

Udgravningerne ved Biogen – Lars Engholm Nielsen & Finn Erik Kramer – 2

Middelalderlig alterkalk og disk til Bymuseet – Flemming Beyer – 2

Folkedanserdragter på museum – Lita Rosing-Schow – 2

En adelig gravsten på Æbelholt Kloster – Kirsten Baunegaard – 2

Peder Oxe og Herluf Trolle i Hillerød – historien om en gammel strid – Finn Erik Kramer – 3

Småt, men godt! – Anne Pedersen – 3

To ildebrandshuse i Hillerød – Flemming Beyer – 4

Augustinerorden og Æbelholt Kloster – Kirsten Baunegaard – 4

Arkæologiske udgravninger ved Sophienborg – Esben Aarsleff & Lars Egholm Nielsen –  4

NoMus 2003

Hvergarn – en beretning om klædefabrikant Orlow Andersen – Niels Jarlmark – 1

Hør fra mark til væv – Lita Rosing-Schow – 1

Oliemaleri af Kannikegade – Flemming Beyer – 1

Syredskaber fra Æbelholt Kloster – Lita Rosing-Schow – 1

Nordsjælland i senmiddelalderen – Finn Erik Kramer – 2

Maleren Andreas Friis – Henning Nielsen – 2

Engelskrødt og Skedevand. Om farver, farvere og salpeter i Hillerød – Niels Jarlmark – 3

Mejeslinge – et unikt høstredskab – Rikke Ruff og Flemming Beyer – 3

Det nordøstligste Sjælland i oldtid og middelalder – midtvejsstatus over et bebyggelsesstudie – Finn Erik Kramer – 4

Frømænd i Bastrup Sø – Finn Erik Kramer – 4

Tjæreby hestevognssprøjte – Flemming Beyer – 4

Et mærkeligt fund ved Havelse Å – Finn Erik Kramer – 4

Jernaldergravpladsen ved Gørløse - Morten Johansen & Finn Erik Kramer – 4

Et sjældent husfund – Finn Erik Kramer & Lea Meistrup-Larsen – 4

Magnetometerkortlægning ved Æbelholt Kloster – Finn Erik Kramer – 4

Gravminderegistrering i Nordsjælland – Kirsten Baunegaard – 4

NoMus 2004

Urter og helbredelse på middelalderens klostre – Kirsten Baunegaard – 1

Nyt fund af sten med skåltegn – Finn Erik Kramer – 1

Sikken et hus – Finn Erik Kramer & Lea Meistrup-Larsen – 1

Blovstrød Præstegård gennem 800 år – Flemming Beyer – 1

Stribevis af striber – Lita Rosing-Schow – 1

Møntfund fra Sigerslevøster – Jens Christian Moesgaard – 1

Det kullede får fra Skævinge – Finn Erik Kramer – 2

Husted Læderhandel – næsten 100 år i Hillerød – Flemming Beyer – 2

Fra Lübeck til Hillerød – en bilsamlefabrik for Mercedes-Benz – Flemming Beyer – 2

Birthe Margrethe Jensdatter fra St. Lyngby og andre danske ”døtre” – Kristen Baunegaard – 2

Kvindelig velgørenhed – støtte til ofrene ved Hillerøds brand i 1834 – Niels Gustav Bardenfleth – 2

Herregården Stenholt og dens ejere – Finn Erik Kramer & Lita Rosing-Schow – 2

Tilbage til Sigerslevøster – Finn Erik Kramer – 3

Fra marksten til murværk – kløvning af sten historisk set – Carsten Carstensen – 3

Klædeplomber – middelalderens kvalitetsmærke – Finn Erik Kramer & Lita Rosing-Schow – 3

Møntskatten fra Freerslev – Jens Christian Moesgaard – 3

Æbelholt Klosters regel – Anja Daugaard Jensen – 3

Haseje – Finn Erik Kramer – 3

Christoffer Throndsen Rustung – sørøver, admiral og lensherre – Finn Erik Kramer – 4

Jernalderboplads ved Lille Kannikegaard – Finn Erik Kramer – 4

Mærkeligt anlæg ved Trollesminde – Finn Erik Kramer – 4

Nye fund i Rønnevang – Finn Erik Kramer – 4

NoMus 2005

I middelalderen var en hest, ikke bare en hest – Kirsten Baunegaard – 1

På besøg hos Mette Friis - Bjarne Druedal – 1

Min lille skat! – Finn Erik Kramer – 1

Grønholt Voldsted – en ny tolkning – Finn Erik Kramer – 1

Fra elværk til museum – Flemming Beyer – 1

Jomfru Maria. Vor Frue, Himmeldronningen, Madonna – om Jomfru Marias fremtrædende position i middelalderen – Kirsten Baunegaard – 2

En bedering fra Nødebo – Kirsten Baunegaard – 2

Jomfru Maria i floraen – Kirsten Baunegaard – 2

Den glemte Hillerødkunstner Jakob Hansen – Bjarne Druedal – 2

Esrum Kloster som torpgrundlægger – og historien om en forsvunden skov øst for Esrum Sø – Finn Erik Kramer – 3

En værkstedsplads fra romersk jernalder ved Meløse – Esben Aarsleff – 3

To par strikkede fingervanter – Lita Rosing-Schow – 3

Kunstner-ægteparret på Hillerødsholm, Johannes og Ellen Ottesen – Bjarne Druedal – 3

Dronningholm ved Arresø, dronning Dagmars morgengave – Finn Erik Kramer – 3

En særpræget byggemåde – Flemming Beyer – 4

Bombakken – en hellig høj? – Esben Aarsleff – 4

Frederiksværksgade – vejhistorie og bebyggelse – Flemming Beyer – 4

Landsby fra yngre romersk jernalder, udgravninger ved Allerød Boldbaner – Niels Algreen Møller – 4

Denne side er tilføjet af Louise Engberg den 03/06/2009.

If you're already a registered user of this site, please login using the form on the left-hand side of this page.