Stolbergstøtten

Til minde om landboreformer

På pladsen ud for Museum Nordsjælland i Hørsholm står mindesmærket for de landboreformer, der blev gennemført på krongodset Hørsholm i årene 1759 – 61. Fæstebønderne på godset fik deres jord til ejendom, og dermed var Hørsholm det første gods i Danmark, hvor bønderne med et slag blev selvejere. Det var grev C. G. Stolberg, der havde udformet reformen for kongehuset, og derfor er mindesmærket opkaldt efter ham. Godsets ejer, Christian VI's enkedronning Sophie Magdalene, lod mindesmærket udforme af den franske billedhugger Nicolas-Henri Jardin.

Bygningerne omkring mindesmærket er godsets tidligere avlsbygninger, som alle er opført i begyndelsen af 1700-tallet. Bygningerne rummer i dag Dansk- Jagt- og skovbrugsmuseum, Museum Nordsjælland, Hørsholm, Hørsholms præstegård mv.

Foto: Illustrativt billede for 'Stolbergstøtten' siden
Foto:Pladsen ved Stolbergstøtten bliver hvert år, den sidste søndag i maj, flittigt brugt til den fælles Museumsdag i Hørsholm

Pladsen ved Stolbergstøtten bliver hvert år, den sidste søndag i maj, flittigt brugt til den fælles Museumsdag i Hørsholm

Foto:Stolbergplads i 1930'erne

Stolbergplads i 1930'erne

Foto:Nicolas-Henri Jardin malet 1764 af Peder Als

Nicolas-Henri Jardin malet 1764 af Peder Als

Denne side er tilføjet af Louise Engberg den 17/09/2012.

If you're already a registered user of this site, please login using the form on the left-hand side of this page.